Agri Limpopo is ‘n Lede Organisasie bestaande uit Boerevereniging federasies van oor die hele Limpopo-provinsie.

Ons oogmerk is om u as Boer behulpsaam te wees deur die gesamentlike belange van kommersiële landbou in besonder, en die landboubedryf in die Provinsie as geheel, te beskerm en te bevorder.

Wanneer buitengewone situasies ontstaan, is ons op die voorpunt om met oplossings vorendag te kom.

Deur ons affiliasie met Agri SA, Suid-Afrika se voorste nasionale landboufederasie, streef ons om beleid en staatsingrypings en -programme wat die landbousektor, nasionaal sowel as internasionaal, raak te beïnvloed en sodoende te verseker dat ons die globale mededingendheid van die Suid-Afrikaanse landbousektor handhaaf en verhoog.

Ons affiliasie bied ook aan ons geaffilieerde boereverenigings en u as boer toegang tot kundigheid en advies oor gemeenskaplike aangeleenthede wat die landbousektor as geheel raak.

‘n Kollektiewe, pragmatiese en progressiewe stem vir kommersiële landbou is uiters belangrik, veral gegewe die groeiende ekonomiese, maatskaplike en politieke krisisse wat die land as geheel – asook die wêreld – raak.

Deur middel van die voorspraak wat ons tesame met Agri SA doen, kon ons verseker dat die landbousektor geklassifiseer is as noodsaaklike diens; dat die inperkingregulasies verfyn is om die bedryf van besigheid te vergemaklik; en dat u as boer bemagtig is om te voldoen aan die regulatoriese regime.

Agri Limpopo is hier om ‘n diens aan u te lewer!

BESTUUR

President

Piet Engelbrecht

082 524 8924

Vise President

Lodewyk de Jager
083 236 5870

Vise President

Fritz Marx

082 946 2333

LSvU Landelike veiligheid

Douw Pelser
082 820 5228

LSvU Natuurlike Hulpbronne

Marthinus Erasmus
072 832 7700

LSvU Arbeid en Ontwikkeling

Pieter Vorster

083 259 5511

LSvU Ekonomie en Handel

Chris van Eck
083 334 0531

LSvU
Grond

Rieker Botha


KANTOOR BESTUUR

Hoof Uitvoerende Beampte

Deidre Carter
083 676 5426 • 082 831 9168
ceo@limag.co.za

Administratiewe Beampte

Naomi Excel
083 272 1998
info@limag.co.za

Administrateur

Ellen van Niekerk
082 676 8831
admin@limag.co.za