Agriabout | June 2024

Sustainable Agriculture for the FutureVolhoubare Landbou vir die Toekoms
Dear Reader

The June 2024 edition of AgriAbout is now available on  www.agriabout.comJust click on the link or the cover page above and read!

Please see our 2024 Media KIt for all the information you need to plan your contributions to AgriAbout.

Please share this with your friends and colleagues.


Beste Leser

Die Junie 2024 uitgawe van AgriAbout is beskikbaar op www.agriabout.com.  Kliek net op die skakel of die voorblad en lees!

Sien asseblief ons 2024 Media KIt vir al die inligting wat jy nodig het om jou bydraes tot AgriAbout vir 2024 te beplan.

Deel dit gerus met jou vriende en kollegas.
Kind regards / Met vriendelike groeteChris Kriel