AgriSA CoE key outcomes May 2024

To: Provincial Affiliations | Commodity Organisations | Corporate MembersAan: Provinsiale Affiliasies | Bedryfsorganisasies | Korporatiewe Lede
We are pleased to share with you the key outcomes from the recent Centers of Excellence (CoE) meetings hosted by AgriSA from 7-9 May 2024. These meetings were a great success, thanks to the active participation and valuable contributions from members.
__________ 
Ons deel graag met u die sleutel-uitkomste van die onlangse Sentrums van Uitnemendheid (SvU) vergaderings wat deur AgriSA van 7-9 Mei 2024 aangebied is. Hierdie vergaderings was ‘n groot sukses, danksy die aktiewe deelname en waardevolle bydraes van lede.
Find the documents here | Vind die dokument hier
English and Afrikaans are combined
CoE Economics | SvU Ekonomie
CoE Labour |  SvU Arbeid and/en Powerpoint presentation
CoE Natural Resources | SvU Natuurlike Hulpbronne
CoE Land | SvU Grond and/en Powerpoint presentation
CoE Rural Safety | SvU Landelike Veiligheid