AgriSA: May 2024 CoE meeting minutes | Mei 2024 SvU vergadering notules

To: AgriSA members Find included the minutes of the various Centre of Excellence meetings hosted by Agri SA in May 2024, for your information.
Aan: AgriSA lede Vind ingesluit die notules van die onderskeie Sentrum van Uitnemendheid vergaderings wat AgriSA in Mei 2024 aangebied het, vir kennisname.