LWO Online Agricultural Workshops

To: AgriSA members 

The LWO Employers Organisation is offering online Agricultural Workshops on 5 July and 6 August 2024.  AgriSA members who wish to attend can follow the link below to register and complete the booking form.  AgriSA members will pay the same as LWO members, namely R850 per person and not R1200 – just fill in “AgriSA” where they ask for a membership number and use the coupon: AGRISA at checkout.  On completion of the workshop, participants will receive a survey as well as an attendance certificate.  https://lwo.co.za/one-stop-labour-shop/agricultural-labour-law-3-july-2024/
Aan: AgriSA lede 

Die LWO Werkgewersorganisasie bied aanlyn Landbou Werkswinkels aan op 5 Julie en 6 Augustus 2024.  AgriSA lede wat belangstel om deel te neem kan die skakel hieronder volg om te registreer en die besprekingsvorm te voltooi.  AgriSA lede betaal dieselfde as LWO-lede naamlik R850 per persoon  en nie R1200 nie – vul net “AgriSA” in waar hulle vra vir ‘n lidmaatskapnommer en gebruik die koepon: AGRISA by betaling.  Na afloop van die werkswinkel sal deelnemers ‘n opname asook ‘n bywonings sertifikaat ontvang.https://lwo.co.za/one-stop-labour-shop/produk/landbou-arbeidsreg-3-julie-2024/?lang=af-za
View email in browser
AgriSA, 1249 Embankment Road, Centurion, GP, 0051, South Africa|
update your preferences or unsubscribe