Solidariteit skryf aan werkgewers oor rassewette-hofbevel

Solidariteit wil dringend werkgewers se aandag vestig op die hofbevel wat op Dinsdag 31 Oktober 2023 in die arbeidshof uitgevaardig is. Hierdie hofbevel gee lewe aan die skikkingsooreenkoms wat Solidariteit en die Suid-Afrikaanse regering vroeër vanjaar bereik het.Hier volg die skrywe van dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, waarop werkgewers moet ag slaan: Geagte direksie, uitvoerende bestuur en mensehulpbronne-afdelings.Hierdie is ʼn belangrike kennisgewing rakende rasbeleide. Soos u moontlik reeds bewus is, het Solidariteit en die Suid-Afrikaanse regering vroeër vanjaar ʼn ooreenkoms bereik oor rasbeleide. Hierdie ooreenkoms is op 31 Oktober ʼn hofbevel gemaak in die arbeidshof in Johannesburg. Die ooreenkoms volg nadat Solidariteit ʼn klag by die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO), ʼn agentskap van die Verenigde Nasies (VN), teen die regering se rigiede rassebenadering gelê het. ʼn Bemiddelingsproses tussen Solidariteit en die Suid-Afrikaanse regering het onder toesig van die IAO gevolg wat tot dié ooreenkoms gelei het.Die hofbevel bepaal onder andere dat die bepalings van die ooreenkoms as regulasies in die Staatskoerant gepubliseer moet word en die regering het die bevel ondersteun. Die ooreenkoms en hofbevel bepaal verder dat niemand afgedank of afgelê mag word op grond van hulle ras of enige rasplanne nie. Dit bepaal ook onder andere dat rasbeleide tydelik moet wees, dat ras nie die enigste faktor mag wees met die opstel van planne nie en dat die poel van beskikbare vaardighede én die maatskappye se unieke omstandighede in ag geneem moet word. Die ooreenkoms bepaal ook in watter omstandighede ʼn maatskappy nie-voldoening kan motiveer. Let asseblief daarop dat rigiede rasseteikens dus nie wettig is nie. Let ook daarop dat die regering se rasseregulasies wat vroeër vanjaar gepubliseer is nooit aanvaar is nie en in die huidige formaat nie die toets van die nuwe ooreenkoms slaag nie. 

Dit is krities belangrik om alle rasbeleide en -planne aan die hand van hierdie hofbevel en ooreenkoms aan te pas en seker te maak dat dit daaraan voldoen. Dit gee duidelike riglyne van hoe rassewette geïnterpreteer moet word. Baie onsekerhede is nou uit die weg geruim. Die regering is nou verplig om die ooreenkoms in die Staatskoerant te publiseer. As die hofbevel nie nagekom word nie, kan die regering, president en minister van indiensneming en arbeid van minagting van die hof aangekla word. Hierdie partye het almal die ooreenkoms ondersteun. Solidariteit sal ook nie huiwer om die regering of enige maatskappy se nie-nakoming van die inhoud van dié bevel in die hof te toets nie. Solidariteit en die regering verskyn weer aan die einde van November voor die VN. Solidariteit het weer ʼn verslag oor regstellende aksie in Suid-Afrika by die VN ingedien en vra duidelikheid oor ʼn einddatum vir rasbeleide in Suid-Afrika. U kan reeds begin om bepalings in u maatskappy se planne aan te bring oor ʼn einddatum vir rasbeleide. Ons sal u ook op hoogte hou van die nuwe proses by die VN. Kontak ons gerus as u enige verdere duidelikheid verlang. Lees die ooreenkoms hier en die hofbevel hier.Met dankDr. Dirk Hermann