VF PLUS VERWELKOM VOORGENOME VERVOLGING VAN ONTWRIGTENDE ANC/EFF-RAADSLEDE

·     Michal GroenewaldMichal Groenewald

·     28-08-2023

Die VF Plus verwelkom die pas uitgereikte regulasies en gedragskode vir munisipale raadslede, wat onder meer bepaal dat raadslede wat munisipaliteite ontwrig en gemeenskappe aanhits tot onwettige optrede, voortaan vervolg moet word.

Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake (Cogta), Thembi Nkadimeng, het die regulasies uitgereik in terme van die Wysigingswetsontwerp op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels.

Die regulasies bepaal nou uitdruklik dat raadslede wat gemeenskappe “aanhits tot gewelddadige protes” strafregtelik vervolg moet word. Dit sluit die aanhitsing tot stakings deur munisipale amptenare in.

Daar word verder bepaal dat enige skade wat deur munisipaliteite gelei word weens raadslede se onwettige optrede, van sodanige raadslede verhaal moet word. Sulke skade kan voortaan ook nie afgeskryf word nie.

Hierdie wetgewing plaas nou ook ʼn verpligting op munisipaliteite en die polisie om sulke sake behoorlik te ondersoek om te verseker dat die skuldige raadslede aan die pen ry.

Munisipaliteite ly reeds lank onder die optrede van veral ANC- en EFF-raadslede wat geweld aanstig vir politieke gewin. Miljoene rande se strukturele- en infrastruktuurskade aan munisipale bates is al deur sulke onwettige optrede aangerig.

Die aanhitsing van gemeenskappe tot onwettige grondbesettings lei ook gereeld tot uitgerekte en duur regsgedinge om die besetters te verwyder. Alles op die koste van wetsgehoorsame belastingbetalers.

Die VF Plus sal landwyd in munisipaliteite druk toepas en verseker dat die bepalings van die regulasies tot die letter uitgevoer word.

Daar kan nie toegelaat word dat wetsgehoorsame landsburgers langer gyselaar gehou en ontwrig word deur die onwettige optrede van selfdienende ANC- en EFF-raadslede nie.

Suid-Afrikaners verdien beter as die ANC.