AgriSA: Sectoral Emissions Targets Report (2025-2030)

To: AgriSA’s Provincial- and Commodity Chamber members

Attached please find AgriSA’s communication concerning the draft Sectoral Emissions Targets Report (2025-2030) for your information.

Aan: AgriSA se Provinsiale- en Bedryfskamer lede Vind asseblief aangeheg AgriSA se skrywe met betrekking tot die voorgestelde Sektorale Emissieteikenverslag(2025-2030) vir kennisname.
Enquiries | NavraeJanse Rabie, Natural Resourcesjanse@agrisa.org.za